Základy elektrotechniky pro :

IT-1 - 99 hodin

MS-1 -66 hodin

Základy elektrotechniky (ZEL) > IT-2